Pastoral

L’acció Pastoral envolta tota la vida del nostre Centre. És la dimensió fonamental del nostre Projecte Educatiu, i va orientada a educar la persona en valors cristians com la vida, la llibertat, la responsabilitat, la gratitud, la pau, la reconciliació, la justícia, la solidaritat i la fraternitat; i fa explícit el missatge i celebració de la fe en diàleg constant amb la cultura.

Volem acompanyar als i a les nostres alumnes en el seu procés de creixement per a què siguin:

 • 

Persones protagonistes de la seva pròpia vida, acceptant i acollint les seves riqueses i límits personals.
 Capaços de decidir per conviccions pròpies i assumir les seves conseqüències.
 • Persones que puguin viure la vida com a vocació.


La nostra Acció Pastoral la treballem des de dues vessants fonamentals:

- Les Celebracions de Fe
       •Participant activament en les preparacions de les eucaristies.
      

Presentant a Santa Rafaela Maria com a persona compromesa amb Jesús i el seu Regne.
       Donant a conèixer la figura de Jesús i creant vincles afectius cap a ell.
      

Oferint la possibilitat del sagrament de la reconciliació als/a les alumnes durant la Quaresma.
       Facilitant espais i temps per a la reflexió personal i cultivar la interioritat.
       Aprofundint en el significat de cada un dels temps litúrgics.
      

Posant els/les alumnes en contacte amb la Paraula de Déu i ajudar-los/les a aprofundir en ella.
       Començant cada matí amb uns moments d’oració, interiorització...

- L'Acció Social
       Despertant el coneixement d’un/una mateix/a i de les seves circumstàncies.
      

Donant a conèixer als/a les alumnes iniciatives i projectes de l’església i d’altres organismes a favor de la justícia i de l'eradicació de la pobresa.
      

Promovent experiències de gratuïtat per les quals els/les alumnes descobreixen l’alegria de donar sense esperar res a canvi.
      

Donant a  conèixer la fundació PROACIS com a mitjà de sensibilització i compromís a favor del desenvolupament dels més necessitats.
       Animant la participació dels/de les alumnes en Campanyes solidàries.
      


Donant la possibilitat als alumnes de 4t d’ESO, Batxillerat i els que es preparen per a rebre el Sagrament de la Confirmació, la possibilitat de fer un voluntariat.
      

Oferint als/a les alumnes de 1r de Batxillerat, a través de l’assignatura de religió, dur a terme una acció de voluntariat mes concreta i especifica.
      

Treballant els valors del curs a través de l’expressió artística i la creativitat dels i de les alumnes.