ESO

Els alumnes d'ESO del nostre centre complementen l’aprenentatge de l’anglès de les classes curriculars amb la formació que imparteix Activa a les classes de ESOL- Cambridge.

Aquesta assignatura té un doble objectiu i és que els alumnes puguin millorar les seves competències en llengua anglesa, a la vegada que acrediten el seu nivell de domini de l’idioma mitjançant l’obtenció d’un certificat oficial de la Universitat de Cambridge.

 
Els alumnes treballen dues hores a la setmana, per assolir els objectius de KET i PET durant els dos cursos de cada cicle (1r cicle d’ESO-KET i segon cicle d’ESO–PET). A finals del segon curs, tenen l'oportunitat de presentar-se a l’examen oficial, si estan preparats i/o ho desitgen.
 

KET (1r i 2n d'ESO)

El Key English Test és el primer nivell certificat de la Universitat de Cambridge equivalent al nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència de Llengües Modernes del Consell d’Europa. El nivell de KET reconeix l'aptitud per controlar situacions comunicatives quotidianes tant orals com escrites de nivell bàsic. A les classes de "KET preparation" es treballen els continguts necessaris d’aquest nivell. Per a més informació: http://www.cambridgeenglish.org/es/exams/key/ 


PET (3r i 4t d'ESO)

El Preliminary English Test és el segon nivell dels exàmens Cambridge ESOL. Es tracta d'un examen pre-intermig, equivalent al nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència de Llengües Modernes del Consell d’Europa. PET acredita que l’alumne és capaç de fer front a situacions comunicatives quotidianes tant orals com escrites, com ara llegir llibres de textos senzills i articles, escriure cartes personals senzilles, prendre notes durant una reunió, etc.