Benvinguts

El Col·legi Shalom de les Esclaves del Sagrat Cor de Jesús situat a la Rambla Catalunya a l’eixample de Barcelona, fundat l’any  1913, dóna  formació a alumnes des d’Educació Infantil fins a Batxillerat, seguint la línia establerta amb la decisió d’implantar un sistema de gestió de qualitat i treballar en la millora continuada per aconseguir la satisfacció dels nostres alumnes, famílies, professors i personal no docent.  

Ofereix una educació de qualitat i formació integral de la persona.

 

"Considerem l'amor com l'actitud

fonamental que dóna sentit 

als valors que volem promoure"