Batxillerat

L’Objectiu de l’escola a mig termini és que tots els alumnes acabin el batxillerat amb un nivell equivalent al First Certificate in English.
 
Amb aquesta intenció oferim als alumnes que ho desitgin, la possibilitat de continuar la seva preparació iniciada durant les etapes anteriors, a través de la nostra Escola d'Idiomes. Durant els dos cursos de batxillerat fan la preparació per a assolir el nivell desitjat i aquells que demostren haver millorat el seu nivell de domini de la llengua suficientment, podran optar a presentar-se a l’examen.


El First Certificate in English es tracta d’un certificat de nivell mitjà que expedeix la Universtitat de Cambridge i que correspon al nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència de Llengües Modernes del Consell d’Europa.