Bústia de suggeriments

Aquest espai està destinat a fer possible un canal de comunicació per transmetre suggeriments, queixes o agraïments en relació a qualsevol aspecte de funcionament del centre i d'aquesta manera col·laborar en la millora continuada del mateix.

Gràcies per les vostres aportacions.